Maandelijks Archief: april 2015

Aanjaagmiddelen voor innovatie in de veenweiden!

De drie provincies en zes waterschappen die actief zijn in de veenweiden hebben de afgelopen jaren het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum erg gewaardeerd. Daarom is ook voor 2015 een bijdrage ter beschikking gesteld specifiek gericht op het aanjagen van innovaties, studentenbegeleiding en uitvoering van verkenningen in de veenweiden. Het...
Lees meer

Eerste resultaten Sturen op nutrienten

Vorig jaar is gestart met het project Sturen op Nutriënten waarin kennis wordt ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Sturen op Nutriënten is een concretisering van icoon Sturen met Water. De eerste resultaten zijn reeds opgeleverd. Op 3 percelen met en zonder onderwaterdrainage van...
Lees meer

Agrologistiek en infrastructuur: het veenweidengebied is in beweging!

Infrastructuur beherende organisaties in het veenweidegebied zoals gemeenten kampen met toenemende kosten voor de infrastructuur als gevolg van een dalende bodem. Innovatie op het gebied van infrastructuur is belangrijk, vanwege het veranderende gebruik van wegen, de kosten voor de gemeente en de kansen van nieuwe technieken. Het VIC gaat hier...
Lees meer

Bob Duindam: nieuw bestuurslid VIC

Bob Duindam, wethouder in de gemeente Woerden, is op 30 maart 2015 toegetreden tot het bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum, daarmee volgt hij Peter van Steensel als penningmeester op. Bob Duindam heeft als wethouder onder andere economische zaken in zijn portefeuille en is al 5 jaar actief betrokken bij het...
Lees meer

Maak kennis met de programmaraad VIC

Jan Kempers is manager duurzame ontwikkeling bij Heineken Nederland Supply en lid van de programmaraad van het VIC. Achtergrond “Ik ben biotechnoloog, ik heb chemische technologie gestudeerd aan de TU in Delft. Daarna ben ik direct bij Heineken gaan werken. Toentertijd als gistfysioloog, ook heb ik me bij Heineken beziggehouden...
Lees meer

Sawa voor cranberries

Op de locatie van het KTC Zegveld ligt een omkaad perceel van 0,2 hectare met slootwater te schitteren in de voorjaarszon, waar weidevogels en eenden op af zijn gekomen. Het is de start van een veld waar cranberries geplant zullen worden. De tijdelijke plas-dras is ingezet om op een natuurlijke...
Lees meer

Mesttoediening op de schop

Op 2 april organiseerde het Ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijeenkomst over alternatieve methoden voor mesttoediening in de veenweiden. Dit in het kader van de zoektocht naar emissiearme uitrijsystemen en een werkbare handhaving van deze nieuwe systemen. Het VIC mocht als gastlocatie optreden en enkele alternatieve oplossingen voor emissiearm...
Lees meer