Maandelijks Archief: oktober 2014

De toekomst van het VIC: vooruit op de ingeslagen weg

We gaan door met het VIC. Na twee jaar experimenteren, opbouwen van relaties en netwerken en vooral dóen, is het tijd voor een volgende stap. We werken hard aan een Meerjarenprogramma 2015-2019, waarin we vastleggen hoe die volgende stap eruit ziet. We laten zien wat de belangrijkste lijnen zijn in...
Lees meer

Maak kennis met de programmaraad VIC

Frank van der Bolt is senior onderzoeker bij Alterra Wageningen UR op het gebied van hydrologie en waterbeheer en lid van de Programmaraad van het VIC. Achtergrond ‘Ik heb Cultuurtechniek bij Wageningen UR gestudeerd en ben eigenlijk nooit uit Wageningen weggegaan. Bij Alterra Wageningen UR ben ik meteen na mijn...
Lees meer

VeenWijzer geeft richting

De VeenWijzer is een tool waarmee voor melkveebedrijven in het veenweidegebied de gevolgen van een verandering in de bedrijfsopzet worden berekend. De VeenWijzer geeft inzicht in het economisch bedrijfsresultaat en de maatschappelijke en milieuresultaten zoals het mineralenoverschot, de ammoniakuitstoot en de CO2-voetafdruk. De Veenwijzer is ontwikkeld door WUR Livestock Research...
Lees meer

Commissaris Koning Utrecht bezoekt VIC

De commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, dhr. Van Beek, heeft woensdag 29 oktober een bezoek gebracht aan het Veenweiden Innovatiecentrum. Dit was onderdeel van een werkbezoek aan de gemeente Woerden. Tijdens het bezoek aan het VIC was er aandacht voor specifieke veenweiden gebonden thema’s als bodemdaling, draagkracht...
Lees meer

Symposium ecologie en beheer sloten

Op 9 oktober organiseerde STOWA en de werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) een symposium, over de ecologie en het beheer van sloten, op de locatie van het Veenweiden Innovatiecentrum. Aanleiding voor dit symposium was het verschijnen van het boek “Sloten: ecologisch functioneren en beheer”. Tijdens het symposium werd het eerste exemplaar...
Lees meer