Maandelijks Archief: juni 2014

Farmwalk®; weiden van melkvee is echt vakwerk

Ruim 90% van de veehouders in West-Nederland past nog steeds weidegang toe. Daarmee scoort de veenweiden regio ruim 10% boven het landelijk gemiddelde. Het vakmanschap van weiden verdwijnt echter snel, waardoor de neiging de koeien op stal te zetten snel groter wordt. Het bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) heeft...
Lees meer

Water de sleutel naar succes

Water vormt het bindmiddel tussen de vele verschillende functies die het veenweidengebied heeft. Gericht waterbeheer lijkt onontbeerlijk om de verschillende gevraagde functies te blijven vervullen en zelfs nieuwe functies aan het veenweidengebied toe te voegen. Daarom heeft het VIC het concept ‘Sturen met Water’ bedacht. Dit concept zet in op...
Lees meer

Proeftuin Veenweiden

De stikstofdepositie op natuurlijke habitats in Natura 2000 gebieden in de veenweiden baart zorgen. Naast de landbouw is verkeer en vervoer, en de industrie verantwoordelijk voor het teveel aan stikstof. “Om je heen zie je allerlei andere sectoren ruimte claimen, daarom is het noodzaak dat de landbouw als sector niet...
Lees meer

Vissen in de veensloot

Meer dan 15% van het oppervlak in de veenweiden bestaat uit (openbare) waterlichamen en wordt reeds voor diverse doeleinden gebruikt. De sloot tussen de veenweidenpercelen in het buitengebied vormt een belangrijke biotoop voor diverse, soms zeldzame, dieren en planten. De veensloot biedt echter ook mogelijkheden een (extensieve) vorm van visteelt...
Lees meer

Programmaraad VIC bezoekt Ilperveld

Op 30 april is de programmaraad van het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld op bezoek geweest bij het Noord-Hollands Landschap in Ilperveld. Doel van het bezoek was het bekijken van het experiment met veengroei “Omhoog met het veen”. Onderzoeker Bas van de Riet van Landschap Noord-Holland gaf een toelichting en liet de...
Lees meer

Bezoek gedeputeerde Friesland aan de westelijke veenweiden

Wat hebben de Westelijke veenweiden gemeen met de Veenweiden in Friesland en wat kunnen en willen we van elkaar leren? Bestuurders en medewerkers van Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, LTO-Noord, gemeenten en verschillende belangenorganisaties waren maandag 3 maart op bezoek bij hun Utrechtse en Zuid-Hollandse collega’s voor uitwisseling van kennis...
Lees meer