Maandelijks Archief: februari 2014

Proefboerderij blijft definitief in Groene Hart

Sinds afgelopen donderdag is de koop van de Proefboerderij in Zegveld door de speciaal daarvoor opgerichte Coöperatie KTC (kennistransfercentrum) proefboerderij Zegveld definitief. Daarmee blijft de proefboerderij dé centrale plek voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in de Veenweiden. De koop is mogelijk gemaakt door de 40 participanten in de Coöperatie*, met aanvullende...
Lees meer

Vooruitblik VIC 2014

Daadwerkelijk in de praktijk aan de slag gaan om haar aanjaagrol te vervullen, met deze overtuiging gaat het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in 2014 door met haar iconen. Het bestuur van het VIC heeft op basis van het advies van de programmaraad de koers voor het VIC aangegeven voor 2014, de iconen vormen...
Lees meer

Gevolgen van 18 jaar evenwichtsbemesting fosfaat

Evenwichtsbemesting met fosfaat leidt tot een afname van de grasopbrengst van 700 kg ds/ha/jaar en eveneens tot een afname van het P-gehalte in het gras. Dit blijkt uit een lopende proef op het voormalige proefbedrijf in Zegveld, al 18 jaar wordt een proefveld met fosfaat bemest volgens evenwichtsbemesting en vergeleken...
Lees meer

Aquatische landbouw

Negen ondernemers uit het veenweidegebied hebben aangegeven aan de slag te willen met visteelt op hun bedrijf. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het VIC op maandag 20 januari zijn de eerste contouren uitgezet voor een verkenning naar de mogelijkheden voor visteelt op de melkveebedrijven van deze deelnemers. De komende tijd wordt...
Lees meer