Tijdens de 12 innovatiedag stond het thema ‘Meer gras- meer melk’ centraal. Er waren ruim 100 deelnemers, een gemengd gezelschap van veehouders, bedrijfslevenpartners en studenten. Samen met ETC, Boerenverstand, Livestock Reserach en PPP-Agro Advies organiseerde het VIC deze dag, die in het teken stond van het ontwikkelen van melkveebedrijven in het quotumloze...
Lees meer