Het VIC hecht grote waarde aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het beperken van uitspoeling en emissie van nutriënten in de veenweiden, dit vormt dan ook één van de speerpunten van het VIC. Samen met 10 organisaties gaat het VIC nu gezamenlijk aan de slag met dertien concrete maatregelen...
Lees meer