De 9e innovatiedag op 17 oktober stond in het teken van het thema ‘Kiezen voor kringlopen’. Het VIC organiseerde deze dag in samenwerking met ETC, Boerenverstand en PPP-Agro Advies. Ruim 80 deelnemers meldden zich aan om geïnspireerd te worden op het gebied van kringlooplandbouw. Het VIC ziet kringlooplandbouw als oplossingsrichting...
Lees meer