Maandelijks Archief: april 2012

Weiden in de veenweiden

Rond de 90% van de melkkoeien grazen nog altijd in de veenweiden. Daarmee is het gebied van oudsher al een echt weidegebied. Nu weidegang ook door marktpartijen als Friesland Campina en CONO ook commercieel op de kaart worden gezet neemt het belang van het blijven weiden nog meer toe. De...
Lees meer

Onderwijs in een nieuw jasje

Ontwikkeling van echt veenweide talent is een belangrijk middel om de verschillende speerpunten kracht bij te zetten. Daarom praten we nu in eerste instantie met het agrarisch MBO en HBO onderwijs om te komen tot een onderwijsprogramma waar de het omgaan met “veen” een vast onderdeel van het lesprogramma wordt....
Lees meer

Grootschalige pilot onderwaterdrainage

Na 7 jaar onderzoek naar onderwaterdrainage is het tijd om op grotere schaal te onderzoeken of dit een effectieve en gewenste maatregel is om de voortdurende bodemdaling te reduceren. De provincies Utrecht en Zuid Holland hebben de bal opgepakt. In de polder Zegveld Noord en in de gebieden GouweWiericke en de...
Lees meer

Programma PAS Nieuwkoopse Plassen in de maak

Het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen en De Haeck vormt in Nederland 1 van de grootste uitdagingen wat betreft  de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), de Kaderrichtlijn water en het daarop volgende Natuurbeheerplan. De aanwezigheid van veenmosrietland dat weinig stikstof kan verdragen zet de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de landbouw...
Lees meer

VIC op 9 mei 2012 officieel van start

Op 9 mei aanstaande gaat het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) officieel van start. Het VIC is gevestigd op het melkveeproefbedrijf Zegveld. Tijdens de opening zullen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zoals de provincies en waterschappen aanwezig zijn. Melkveeproefbedrijf Zegveld is het proefbedrijf voor veenweide en het westen van Nederland. Uitnodiging bekijken Aanmelden...
Lees meer

Website VIC online

Alle speerpunten en achtergronden van het innovatiecentrum zijn nu op deze website te vinden. Met uitleg, maar ook met algemeen nieuws en nuttige rapporten. De website nodigt uit tot interactie door het invullen van reacties op artikelen, speerpunten, etc. Heeft u vragen of opmerkingen over de website, neem dan gerust contact...
Lees meer