Systeeminnovatie rondom waterbeheer

lees meer

Veenweiden Beweiden vraagt om vakkennis

lees meer

Studenten: de ondernemers van de toekomst

lees meer

Veenbes als nieuwe economische peiler

lees meer

Oplossingsrichtingen om transport te beperken

lees meer

Veerkracht van de veenweiden herontdekken

lees meer

Proeftuin Veenweiden van start!

lees meer

Sturen met Water

Bij Sturen met water draait het om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer. De basisgedachte daarbij...

Veenweiden beweiden

Beweiden op lange kavels, drassige grond, met alleen eiwitrijk gras in het rantsoen en koeien...

Dairy Triangle

De studenten van nu zijn de ondernemers en vaklieden van morgen. Met het concept Dairy Triangle ontwikkelt...

Aquatische Landbouw

Waarvoor wordt de sloot in de veenweiden benut en wat is er nog meer mogelijk? Dat is...

Agrologistiek

Gemeenten kampen al lange tijd met hoge en toenemende kosten voor het onderhoud van de infrastructuur als...

Veenweiden Veerkracht

Met het icoon Veenweiden Veerkracht willen we de kracht van het veenweidengebied herontdekken. We gaan op ontdekkingstocht...

Veenweiden: de kracht van samenwerken

De veenweidegebieden zijn oude en unieke cultuurlandschappen. De grond-gebonden landbouw is een belangrijke drager van dit cultuurlandschap. Om die betekenis te kunnen handhaven is een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw gewenst. Maar de veenweidegebieden zijn ook kwetsbare gebieden. Er is een veelheid aan ontwikkelingen en daarmee samenhangende vragen die in het westelijk veenweidegebied samenkomen. Dit vraagt om een integrale aanpak van de problematiek en een gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen.

  • Geringe draagkracht van de bodem
  • Bodemdaling
  • Verdere zoutindringing
  • Verdroging van o.a. dijklichamen
  • Noodzaken tot meer waterberging
  • De verstedelijking rondom

Frank Lenssinck: van praten naar doen

"Hier op het bedrijf in Zegveld lopen mensen die heel goed zijn in het implementeren van oplossingen. Die de taal van de doelgroep spreken en die bijvoorbeeld veehouders weten te verleiden om de innovatiestap te zetten. Het project Onderwaterdrainage is daar een succesvol voorbeeld van. Deze innovatie is gericht op gelijkmatig grondwaterpeil waardoor bodemdaling in veenrijke gebieden voor de helft wordt voorkomen. Het lukt ons heel goed om de meerwaarde van deze methode aan te tonen, zowel bij beleidsmedewerkers als bij veehouders."
frank@veenweiden.nl