Nieuwsoverzicht

Van regionaal naar nationaal

“Vijf jaar geleden begon het Veenweiden Innovatiecentrum met het agenderen van vraagstukken rondom bodemdaling in het veenweidengebied op regionaal niveau. Deze vraagstukken zijn intussen het regionale niveau ontgroeid en moeten op nationaal niveau geagendeerd worden”, aldus Bob Duindam, penningmeester bestuur VIC. In dit kader ontvangt het VIC de Vaste commissie...
Lees Meer

Agrologistiek op koers

Het ontwikkelen van de Off Grid boerderij op het boerenerf is het speerpunt voor Agrologistiek in najaar 2017 en 2018. Eén van de oplossingsrichtingen is het volume van melktransport verkleinen door melk voor te bewerken. Roelof Westerhof zoekt contact met partijen die in staat zijn om melk te splitsen in...
Lees Meer

Stiekem toch weidegang…

In 2016 besloot het Veenweiden Innovatiecentrum het icoon ‘Veenweiden beweiden’ af te ronden. Het aantal beweiders in de veenweiden bleef op peil en een nieuwe impuls aan vakmanschap van het beweiden was gegeven. Maar… de roep om beweiden een stuk eenvoudiger te maken, bleef bestaan. Met de Stichting Weidegang dachten...
Lees Meer

Stijgende bodems

Veenmos heeft de potentie de veenbodem te laten stijgen. Maar zijn er nog meer opties? Een oud principe in een nieuw jasje: klei of kleibagger uit de uiterwaarden, rivieren of afgegraven natuurgebieden aanbrengen op veen. Klei in combinatie met veen vormt namelijk een klei-humus complex waarbij de afbraak van veen...
Lees Meer

Wist u dat…

Wist u dat… In Noord-Holland een gebied ingericht wordt met lisdodde en drukdrainage. Ook in vijf andere provincies wordt drukdrainage uitgerold, op meerdere locaties.       Wist u dat… Nederlandse Jersey-ijs is verkozen tot beste ijs van Europa …en juist Jerseys voor de ontwikkeling van de landbouw invulling kunnen...
Lees Meer