Nieuwsoverzicht

Agrariers en waterschappen starten Proefpolder Kringlooplandbouw

Vijf melkveehouders en twee waterschappen bundelen in de Proefpolder Kringlooplandbouw hun krachten om door middel van kringlooplandbouw de waterkwaliteit op polderniveau te verbeteren. Tijdens de startbijeenkomst op 17 mei jl. openden waterschapbestuurders Guus Beugelink (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) de Proefpolder door het...
Lees Meer

VIC draait door

“Mooi dat het VIC de komende drie jaar weer verder kan”, aldus bestuursvoorzitter J. Heijkoop. “De oprichters en financiers van het VIC, de drie provincies en zes waterschappen hebben aangegeven een vervolg te geven aan het VIC. Daaruit spreekt een stuk erkenning wat betreft de toegevoegde waarde van het VIC...
Lees Meer

Waterbeheer 2.0

“Onderwaterdrainage met pompputten lijkt één van de mogelijkheden om bodemdaling te verminderen en toch de agrariër een boterham te laten verdienen. In Spengen gaan we dat uitproberen. Zo proberen we samen met de ondernemer op de beste manier de bodemdaling te vertragen”, aldus hoogheemraad De Groot van Hoogheemraadschap de Stichtse...
Lees Meer

Dairy Triangle in het onderwijs

In 2016 is het ontwerp Dairy Triangle als vernieuwend onderwijsmodel geadopteerd door de Aeres Groep, daarmee wordt de transitie van sectorgericht naar omgevingsgericht onderwijs verder vormgegeven. Dhr. Pellikaan, bestuursvoorzitter Aeres Groep, over Dairy Triangle: “Voor Aeres Hogeschool is de Dairy Triangle ontzettend belangrijk, omdat onze studenten moeten leren om in...
Lees Meer

Natte teelten: met de voeten in het water

Natte teelten krijg steeds meer voet aan de grond (of eigenlijk in het water). Na de introductie van cranberries lijkt ook lisdodde een gewas met potentie. Coöperatie KTC Zegveld zette in 2016 de eerste praktijkstap met de aanplant van een kleine oppervlakte lisdodde. “Inmiddels hebben we een contract afgesloten voor...
Lees Meer