Tag Archief: agrologistiek

Veengebied in beweging

Het veengebied verandert en stelt andere eisen aan infrastructuur: er liggen een aantal uitdagingen rond logistiek en mobiliteit. De Gebiedscommissie Utrecht-West, LTO, Woerden, HDSR, provincie Utrecht en het Dorpsplatform Kamerik pakken deze uitdagingen, met ondersteuning van het VIC, op rondom de van Teylingenweg in het dorp Kamerik. Daarmee willen zij...
Lees meer

Agrologistiek op weg

Stakeholders pakken regionale vraagstukken rondom Agrologistiek op. In Woerden bijvoorbeeld is de eerste stap gemaakt met een gezamenlijke aanpak van de casus rondom de van Teylingenweg, een weg met logistieke knelpunten. LTO is hierin een belangrijke stakeholder. Andries Middag, regiomanager West bij LTO Noord: “Samen kijken we hoe we onze...
Lees meer

Agrologistiek: van agenderen naar realiseren

De ideeën die we in 2015 rondom Agrologistiek hebben verzameld krijgen nu de vorm van concrete ontwikkelingen. Zo zijn we samen met ondernemers in de veenweiden aan de slag met het produceren van eigen krachtvoer en kijken we met gemeenten en provincies naar de toepassing van Agrologistiek op gebiedsniveau.  ...
Lees meer

Innovatieagenda Agrologistiek krijgt vorm

De bereidheid om samen te werken aan veiliger en duurzamer transport van mensen, dieren en spullen in de veenweiden blijkt groot. Diverse partijen komen met suggesties voor de invulling van de agrologistiek in de veenweiden. De uitdaging voor het VIC is om samen met deze partijen te komen tot zichtbare...
Lees meer

Aanjaagmiddelen voor innovatie in de veenweiden!

De drie provincies en zes waterschappen die actief zijn in de veenweiden hebben de afgelopen jaren het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum erg gewaardeerd. Daarom is ook voor 2015 een bijdrage ter beschikking gesteld specifiek gericht op het aanjagen van innovaties, studentenbegeleiding en uitvoering van verkenningen in de veenweiden. Het...
Lees meer

Agrologistiek en infrastructuur: het veenweidengebied is in beweging!

Infrastructuur beherende organisaties in het veenweidegebied zoals gemeenten kampen met toenemende kosten voor de infrastructuur als gevolg van een dalende bodem. Innovatie op het gebied van infrastructuur is belangrijk, vanwege het veranderende gebruik van wegen, de kosten voor de gemeente en de kansen van nieuwe technieken. Het VIC gaat hier...
Lees meer